fbpx
 

Election Leaders

Election Leaders / 19.01.2024

Ο ρόλος ενός ευρωβουλευτή περιλαμβάνει τη συμμετοχή στη διαμόρφωση και έγκριση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εποπτεία των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ (όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ...